top of page
HR K.U. LOGO.png

Vi uddanner fremtidens HR-heroes

I nutidens organisation med digitalisering, forandringsledelse, nye kompetencekrav og udviklingstrang - er det i høj grad HR, der bidrager til, at organisationen overlever og kan følge med arbejdsmarkedets accelerering. COLO HR-konsulentuddannelsen introducerer dig for de nyeste tendenser og viden indenfor HR, og giver dig dermed et unikt grundlag for at bidrage til organisationens fremtidige udvikling.

 

Undervisningen omfatter følgende temaer: Tiltrækning & Onboarding, Udvikling & Fastholdelse, Diversitet, Kultur & Værdier samt GDPR, Compliance & Data. HR-uddannelsen giver praksisnære værktøjer til at varetage specifikke HR-opgaver. Uddannelsen er for dig, der brænder for mennesker og trivsel på arbejdspladserne.

 

COLO HR-konsulentuddannelsen tilbyder fire ugers undervisning på et højt fagligt niveau. Uddannelsen varetages af undervisere fra COLO - Learning & Development samt præsenterer en række kompetente eksterne oplægsholdere, der på forskellige måder arbejder med HR i deres dagligdag. Derudover tilbyder uddannelsen seks ugers praktisk erfaring, hvor deltagerne får mulighed for at afprøve den tillærte viden i praksis. 

bottom of page