top of page
Creative Office

FREMTIDENS HR- KONSULENT I DIN VIRKSOMHED?

Deltagere på HR-konsulentuddannelsen arbejder målrettet med konkrete HR-Projekter i virksomheden efter grundig analyse af behov, ressourcer og muligheder.

Som virksomhed - veletableret som start-up, har I muligheden for at få en HR-konsulent tilknyttet i 6 uger, ganske gratis. I de 6 uger laver HR-konsulenten forberedende analytisk arbejde, I rammesætter sammen en case/fokusområde og HR-konsulenten hjælper jer i mål.

I løbet af de 10 uger modtager en HR-konsulent 4 ugers uddannelse og derefter 2 ugers analysearbejde samt 4 ugers praktik - I får derfor glæden af en HR-konsulent i 6 uger. 

Næste HR-projektforløb - få en HR-konsulent tilknyttet

Aarhus - 08/04/24 - 25/06/24

EKSEMPLER PÅ HR-PROJEKTER

Trivselsanslyse

Medarbejderudviklingssamtaler

Rekrutteringsproces, test og profiler

Personalehåndbog

Kompetenceudvikling

Employer Branding på Sociale Medier

Diversitet og inklusion

Den svære samtale

Pre-boarding, on-boarding, re-boarding og off-boarding

FORMÅL 

At identificere og implementere konkrete HR-processer, med udgangspunkt i jeres kultur, organisation og ledelsesstil, der gør en positiv forskel for medarbejdere, ledere og bundlinjen.

INDHOLD 

Analyse og eksekvering af konkret HR-Projekt, som I har behov for.

UDBYTTE 

En integreret HR-proces, der giver værdi i organisationen, der kan varetages og vedligeholdes af jer efter projektperioden.

Colorful Books

4 UGERS HR-UDDANNELSE

Fire ugers uddannelsesforløb med teoretisk og praktisk introduktion til HR-Årshjul:
- Tiltrækning & Onboarding
- Udvikling & Fastholdelse
- Diversitet, Kultur & Værdier
- GDPR & Compliance

Discussion With Two People

2 UGERS PROJEKTANALYSE

Analysefase med kombineret teori og praksis i virkomheden og på uddannelsen.
I analysefasen defineres HR-projektet på baggrund af interview i virksomheden, research og afklaring af behov og ressourcer.

Business Plan

4 UGERS HR-PROJEKT

I praktikperioden trækker projektmedarbejderne i arbejdstøjet og eksekverer på det planlagte og godkendte HR-projekt. Virksomhedens relevante interessenter involveres og projektet implementeres på baggrund af de kriterier og målsætninger der blev opnået enighed om i analysefasen.

bottom of page