Creative Office

FREMTIDENS HR KONSULENT I DIN VIRKSOMHED?

Deltagere på HR Konsulentuddannelsen arbejder målrettet med konkrete HR-Projekter i virksomheden efter grundig analyse af behov, ressourcer og muligheder.

Som virksomhed - veletableret som start-up, har I muligheden for at få en HR Konsulent tilknyttet i 6 uger, ganske gratis. I de 6 uger laver HR Konsulenten forberedende analytisk arbejde, I rammesætter sammen en case/fokusområde og HR Konsulenten hjælper jer i mål.

I løbet af de 10 uger modtager en HR konsulent 4 ugers uddannelse og derefter 2 ugers analysearbejde samt 4 ugers praktik - I får derfor glæden af en HR Konsulent i 6 uger. 

Datoer for næste uddannelsesforløb (København)

Undervisning 21. nov. – 16. dec. 2022

Analysefase: 2. – 13. jan. 2023

Projektperiode: 16. jan. – 8. feb. 2023

Afslutning: 10. feb. 2023

Eksempler på HR-Projekter

Trivselsanslyse

Medarbejderudviklingssamtaler

Rekrutteringsproces, test og profiler

Personalehåndbog

GDPR i HR

Performance Management

Employer Branding på Sociale Medier

Mangfoldighedsledelse

Onboarding

FORMÅL 

At identificere og implementere konkrete HR-processer, med udgangspunkt i jeres kultur, organisation og ledelsesstil, der gør en positiv forskel for medarbejdere, ledere og bundlinjen.

INDHOLD 

Analyse og eksekvering af konkret HR-Projekt, som I har behov for.

UDBYTTE 

En integreret HR-proces, der giver værdi i organisationen, der kan varetages og vedligeholdes af jer efter projektperioden.

Colorful Books

4 UGERS UDDANNELSE

Fire ugers uddannelsesforløb med teoretisk og praktisk introduktion til HR-Årshjul:
- Tiltrækning & Onboarding
- Udvikling & Fastholdelse
- Diversitet, Kultur & Værdier
- GDPR & Compliance

Discussion With Two People

2 UGERS PROJEKTANALYSE

Analysefase med kombineret teori og praksis i virkomheden og på uddannelsen.
I analysefasen defineres HR-projektet på baggrund af interview i virksomheden, research og afklaring af behov og ressourcer.

Business Plan

4 UGERS PROJEKTARBEJDE

I praktikperioden trækker projektmedarbejderne i arbejdstøjet og eksekverer på det planlagte og godkendte HR-projekt. Virksomhedens relevante interessenter involveres og projektet implementeres på baggrund af de kriterier og målsætninger der blev opnået enighed om i analysefasen.