top of page

Hvor stærkt er jeres Employer Branding game? Kom godt i gang på 6 uger

Updated: Mar 10, 2023

Employer Branding er i stigende grad relevant på det eksisterende arbejdsmarked. Konkurrencen stiger, og det kan være udfordrende at tiltrække og fastholde de rette kompetencer. På COLO HR Konsulentuddannelsen kan man som virksomhed få en HR Konsulent tilknyttet, der på blot 6 uger kan sparke Employer Branding døren ind.

Kender du ikke i forvejen til Employer Branding, er det en organisations omdømme - eller nærmere, den opfattelse folk har af organisationen som arbejdsplads. Et stærkt Employer Brand kan føre flere fordele med sig, for eksempel kan det være med til at tiltrække talent.

I takt med sociale medier, online reviews o.l. er blevet tilgængeligt, er det blevet lettere for kandidater at lave research på virksomheder. Derfor er det oplagt at udnytte den mulighed.

Med et stærkt og synligt Employer Brand kan gevinsten derfor også være, at man kan tiltrække de helt rigtige medarbejdere, der kan se sig selv ind i virksomhedens brand og derfor bliver i virksomheden længere tid. For eksempel ved vi, at de yngre generationer går meget op i, om de kan se sig selv ind i virksomhedens værdisæt og kultur.

På COLO HR Konsulentuddannelsen har vi flere cases, hvor en HR Konsulent arbejder med en virksomheds Employer Brand i 6 uger. Her laver de interviews, analyser og finder ud af, hvad den givne virksomhed skal slå på for at skille sig ud og formidle deres Employer Brand bedst muligt.

Selvom 6 uger ikke er længe, kan HR Konsulenternes undersøgelser, analyser og eksekveringsplaner være lige præcis det drys, en HR-afdeling, Start-up, Scale-up, privat eller offentlig virksomhed mangler for at komme godt i gang. Vi har talt med nyligt dimitterede HR Konsulent Ane Julie Martini Mortensen, der har givet os et indblik i sit HR-projekt, hvor hun arbejdede med Employer Branding.


Ane Julie Martini Mortensen, øverst venstre hjørne.


Ane, der har en samfundsvidenskabelig kandidat samt en fortid som syge- og sundhedsplejerske, valgte i efteråret at søge ind på COLO HR Konsulentuddannelsen, fordi hun har en forventning om at kunne kombinere sin samfundsvidenskabelige og sundhedsfaglige baggrund med sin projektledererfaring og sine nye tilegnede HR-skills. Anes kommende arbejdsliv vil således også i fremtiden ligge indenfor sundheds- medico- og medicinalbranchen. Derfor var det heller ikke helt tilfældigt, at Ane søgte at lave sit HR-projekt indenfor sundhedssektoren da hun skulle ud som COLO HR konsulent.

Anes HR-projekt blev i HR-afdelingen hos Amager og Hvidovre Hospital (AHH), hvor hun rettede blikket mod deres Employer Branding. Dertil har Ane gennemført 11 interviews med sygeplejersker, bioanalytikere, SSA samt ergo- og fysioterapeuter. Anes interviews havde blandt andet til formål at identificere, hvad de ansatte ser som en attraktiv arbejdsplads, og hvordan de oplever AHH’s brand. Endvidere tilføjer Ane;


“Det færdige produkt blev et katalog over medarbejdernes udsagn i forhold til, hvad der betyder noget for dem indenfor rekruttering og fastholdelse samt deres oplevelse af hospitalets brand. Jeg udarbejdede også en række forslag til hvad AHH´s HR- og Kommunikationsafdeling med fordel kan arbejde videre med.”

Ane fortæller afslutningsvis, at denne måde at arbejdet med Employer Branding på, ligeledes vil kunne overføres til private virksomheder. Derfor er en COLO HR Konsulent en oplagt mulighed for jer, der netop har Employer Branding på listen over initiativer i 2023.


Artikel af: Kristine Sundwall

153 views0 comments

Comments


bottom of page