top of page

Et forfriskende take på trivsel

Vi bruger mange af vores vågne timer på at arbejde. Selv når vi har fri, kan vores arbejde rumstere i bevidstheden. De fleste af os ved, at arbejdsmiljøet er en vigtig prioritering, og at der er meget at vinde - også på bundlinjen og branding-siden. Det gode arbejdsmiljø er noget af det, der bliver kigget efter, når vi søger nyt job.

Et godt bud på et trivselsinitiativ er kommet fra Cphbusiness, som er den virksomhed, COLO HR Konsulent Annette Jørgensen kastede alt sin energi i, i sit 6 ugers HR-projekt. Alle HR Konsulenterne er i forbindelse med COLO HR Konsulentuddannelsen ude og lave et HR-projekt i 6 uger. Her valgte Annette at blive en del af Cphbusiness og deres trivselsinitiativ: ‘Smut ud’:

“Smut ud’ er baseret på idéen om, at vi i større grad skal tage uderummet i brug, når vi arbejder. Det er et spørgsmål om at koble den rette arbejdsopgave til det rette uderum. Forskning viser, at det fremmer både effektivitet samt den fysiske og mentale trivsel at tage arbejdsopgaver med ud i det fri og benytte naturen, når vi samarbejder og mødes.” Fortæller Annette.


Billede af Annette, der formidler om 'Smut ud'

En ting er at definere et godt trivselsinitiativ, en anden er at få det til at lykkes i praksis, når hverdagen rammer. Annette fortæller om sin rolle i ‘Smut ud’: “Jeg udarbejdede en lanceringsplan for, hvordan ‘Smut ud’ kunne implementeres ved Cphbusiness. Jeg definerede succeskriterier og gennemførte indsatser og aktiviteter i form af kickoffs for en række afdelinger, nyheder til intranettet og kommunikationsmaterialer med hjælpemidler og eksempler på at smutte ud.”

Annette, der tidligere har berørt forandringsledelse i erhvervsmæssigt øjemed, anvendte i sit HR-projekt metoder fra forandringsledelse og -processor. Her stillede hun spørgsmål som: Hvad er spillerummet? Hvordan gør vi forandringen motiverende? Hvad skal kommunikeres? Og hvordan kan vi hjælpe og støtte undervejs i forandringsprocessen? Annette uddyber: “Jeg benyttede mig blandt andet af viden om værdier og organisationskultur. For eksempel blev det undervejs tydeligt for os, at vi skulle formulere, at de bærende principper var: frivillighed og metodefrihed, fremfor at tvinge ‘Smut ud’ ned over hovedet på medarbejderne.”

På den måde var Annette med til at skabe rammerne og kommunikationen omkring et forfriskende trivselsinitiativ, der har givet hende energi og opdateret viden på HR-området: “At være med i HR-projektet og undervisningen på COLO HR Konsulentuddannelsen har givet mig energi, opdatering af viden og (endnu mere) praktisk erfaring med at facilitere forandringer og udvikle kultur på en arbejdsplads.” Fortæller Annette afslutningsvis.

Står I netop i den situation, at I gerne vil have implementeret det helt rigtige trivselsinitiativ? Så kan I også få en COLO HR Konsulent tilknyttet i 6 uger. Læs meget mere på www.colohrkonsulent.dk


Artikel af: Kristine Sundwall


118 views0 comments

댓글


bottom of page